Hvordan jeg arbeider / How I work

Jeg lager portretter i form av tegninger, malerier og skulpturer på frihånd mens jeg ser på fotografier av den jeg portretterer

I make portraits in the form of drawings, paintings and sculpture of people while looking at photographies of the person I am portraying.

 

portrett tegning. petteruren.com